NIEDZIELA XIX 

NIEDZIELA XIX  07 sierpnia                  NIEDZIELA      7:30    +…

NIEDZIELA XVIII 

NIEDZIELA XVIII  31 lipca                  NIEDZIELA      730    +…

Sakramenty Święte

CHRZEST I niedziela miesiąca godz. 1130 I Święto Bożego Narodzenia 1130; I Święto Wielkanocne 1130 Zgłoszenie 10 dni przed terminem z następującymi dokumentami: Akt…

Cmentarz

Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Prawo do grobu przysługuje osobie, która zawarła umowę z zarządcą cmentarza na pochowek w…

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X