IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY  

08 maja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

 

730 

 

+ X Adolf Rejzer 

 

 

 

 

 

900 

 

+ Stanisława Wiśniewskiego, Jerzego Bieńkowskiego, Apolonię i Stanisława Bieńkowskich, Przemysława i Stanisława Bieńkowskich, Stanisława Głowackiego, Edwarda Micała, Wojciecha Cymermana, Grzegorza Chojnackiego, Stanisława Jasińskiego, Stanisławę i Leona Słupeckich, Lidię Jasińską, Stanisławę, Władysława i Kazimierza Rozen, rodziców Rozen, teściów Cendlewskich, Janinę Schwenke/p11/, Henrykę Gołębiewską /p8/, Henrykę i Kazimierza Buczkowskich, Jerzego Naklickiego, Helenę i Henryka Słupeckich, Grzegorza Skrzyńskiego, Jana Grzywińskiego(p6) 

 

 

1130 

 

Za parafian  

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

1700 

 

+ Józefa Suleckiego i rodziców Krasuckich 

 

WTOREK 

 

1700 

 

+ Jerzego Kwiatkowskiego (wnuki: Daria, Damian i Patryk p20) 

 

ŚRODA 

 

1700 

 

+ Jadwigę i Antoniego Mielnickich 

 

CZWARTEK 

 

1700 

 

+ Mieczysława i Wacławę Paśniewskich (córka Bożena z rodz.) 

 

PIĄTEK 

 

1700 

 

+ Justynę Krajewską (brat Rafał z rodz. p5) 

 

SOBOTA 

 

1700 

 

+ Grzegorza r. śm., Stanisławę i Wincentego Piątkowskich 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

  

  

 

730 

 

+ X Józef Dusiński 

 

 

 

 

 

900 

 

+ Jacka Borkowskiego, Danielę i Pawła Zdunowskich, Klarę Załucką, Henrykę Gołębiewską /p9/Stanisława Jeziórskiego, Władysława i Antoninę Jaroszewskich, Józefę Sybilską, Antoniego i Teodozję Jeziórskich, Romana Jeziórskiego, Jana Grzywińskiego(p7), Stanisława i Annę Jabłońskich, Zofię i Stanisława Lewandowskich, Czesława i Zofię Olszewskich, 

 

 

1130 

 

Za parafian 

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY             8 maja 2022 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium.  

 

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.  

 

3. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Będziemy wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej ojczyzny.  

 

4. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada także 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II.  

 

5. W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po śmierci Judasza.  

 

6. W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 17:00, w niedzielę o?godz. 8:45. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych. 

 

7. Podziękowanie I Komunia i "Biały Tydzień". 

 

8. Na chodnik cmentarz 50 rodzin 7400 zł. (inwestycja 42000 zł) 

 

9. Dziś po 9:00 III rok do bierzmowania, po sumie I i II 

 

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia. 

   

 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X