O parafii

"Przy trakcie bitym między Lipnem a Skempem, w powiecie lipnoskim, guberni płockiej, ziemi dobrzyńskiej, leży wieś Karnkowo, dotąd w posiadaniu słynnej rodziny Karnkowskich będąca.

Naczelną jej ozdobę stanowi kościół murowany, jak to wskazuje rycina, na nieco wzniesionym pagórku, otoczony murem. Odsłonięty wczęści cmentarz ułatwia widok całkowity na kościół, stare drzewa upiększają okolenie tej świątyni, a wyniosła i kształtna na froncie wieża, z żelazną z góry galeryą, wspaniały i majestatyczny tworzy widok.

Wystawił go w siedem tygodni, jako swej wsi ojczystej i poświęcił ś. p. Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieź. i prymas, będąc wówczas biskupem kujawskim we Włocławku (Paprocki); dawny zaś, dębowy, przeniósł do miasteczka królewskiego Podgórze, naprzeciw Torunia. Tradycya w rodzie Karnkowskich przechowywana podaje, iż gdy raz król uczynił biskupowi przymówkę, że cierpi w swej majętności kościół drewniany, biskup natychmiast miał oświadczyć, że "prosi króla na konsekracyą nowego murowanego.?. Na to król odpowiedział, ?iż chętnie się na to zgadza, gdy będzie wracał z Gdańska za siedem tygodni?. Biskup mimo tak trudnego warunku, nie cofnął słowa i w siedem tygodni zbudował w Karnkowie kościół murowany. Ściąga się to zapewne do króla Stefana, jadącego na wyprawę do Gdańska, lub do daty 18 sierpnia 1576 r., kiedy tenże monarcha podróżował z Warszawy do Torunia, na zjazd tam zapowiedziany. (Encyklopedia Kościelna, t. X,s.57).

Po upływie znaczącego przeciągu czasu i wskutek wypadków wojennych, świątynia uległa zniszczeniu i rychłego wymagała podźwignięcia. Jakoż w roku 1761 Piotr Karnkowski dokonał całkowitej restauracyi, jak świadczy o tym napis na wieży kościelnej umieszczony. Postać swą po owej restauracyi zachowuje dotąd kościół karnkowski, przedstawiający krzyż, którego krótsze ramiona, stanowią dwie kaplice, naprzeciw siebie położone. Przez jedną z nich, od strony północnej, przeznaczoną na boczną kruchtę, jest wejście do kościoła; drugie zaś wejście główne ?wielkie drzwi? pod frontową znajduje się wieżą do zakrystyi maleńkiej, do szczytu kościoła dostawionej, wchodzi się przez kościół po za ołtarz wielki. Długość wraz z wieżą wynosi łokci 56, szerokość nawy łokci 18, a z kaplicami łokci 39.

Wnioskując ze skromnej obszerności kościoła i zbliżenia do domu mieszkalnego dworskiego, mniemaćby można, iż przeznaczony mógł być tylko na przyboczne dworskie oratoryum i przyjęcie do grobu zwłok zmarłych z rodziny Karnkowskich. Jakoż parafialny został dopiero po r. 1700, po spaleniu się kościoła w sąsiedniej wsi Wierzbicko.

Kościół karnkowski posiada cztery ołtarze, z tych wielki, rzeźbiony gustownie, wymaga obecnie odnowienia, boczne zaś, zwyczajnej stolarskiej roboty, z rzeźbionymi figurkami, każdy w innym guście, niczem się nie odznaczają.

W wielkim ołtarzu główny obraz na lipowem malowany drzewie, przedstawi koronacyą N. Maryi Panny i dobrze jest zachowany; na zasuwie obraz Ś. Jadwigi, patronki kościoła, malowany w r. 1824 przez Gładysza; w bocznych zaś ołtarzach obrazy malowane przez Pietruszewskiego, a odnawiane przez tegóż Gładysza.

Prezbiteryum i obie kaplice przetrwały z dawnem sklepieniem murowanem, w samej zaś nawie widzimy nowsze, również murowane, oraz posadzkę z płyt marmurowych białych i czarnych, około roku1851 położoną w całym kościele.

Dawniejszy organ wyreperowany przez pana Blomberga, orgtanmistrza z Warszawy, z dodanemi nowemi głosami, w dobrym znajdują się stanie.

Ostatnią restauracyą dachu kościoła, oraz wieży i kopuły, uskuteczniono w r. 1881, z podniesionych procentów, ulokowanych na ten cel w banku polskim.

Nagrobki w kościele są tylko familijne, a ważniejsze z nich następujące: Jana Karnkowskiego, kasztelana lendzkiego, zm. r 1620, którego rysunek załącza się. Jest to płyta z marmuru ciemnoróżowego, z płaskorzeźbą, wysoka łokci 33/4, szeroka łok. 21/4.

Stanisława Karnkowskiego, naprzód dworzanina króla Zygmunta III, potem wojownika na wyprawach w Moskwie i Liwonii, a po przejściu różnych urzędów w rzptej podkomorzego, wreszcie kasztelana dobrzyńskiego, zm. 1646 r . Jest to piedestał z marmuru czarnego, wysoki łok. 13/4 22 cale w kwadrat, z napisem wierzchnim wystawionym ojcu przez syna Stanisława, również kasztelana dobrzyńskiego. (patrz przypis 1).Prócz tych, jest jeszcze kilka nagrobków z ostatnich czasów.

Wieża kościelna mieści w sobie trzy dzwony, z tych dwa mają w górnej swej części napisy charakterem gotyckim, z datą lat 1483 i 1499; trzeci nosi napis: Stanislaus Karnkov Karnkowski Castel. Dobr. a. d. 1619. (nie istnieje przetopiony przez Niemców w czasie I wojny).

Aparaty kościelne bardzo skromne i poniszczone, również naczynia kościelne niczem się nie odznaczają. Nieopodal wprost drzwi kościoła, na dawnym sypanym pagórku, na piedestale, stoi statua naturalnej wielkości św. Jana Chryzostoma, ojca kościoła, przez Manzelma rzeźbiarza warszawskiego z kamienia piaskowego wyrzeźbiona. W przeciwnej zaś stronie, ku wschodowi, przy samym trakcie, znajduje się grzebalny cmentarz, ogrodzony w r. 1873 od frontu murem, a w około drewnianym parkanem, kosztem parafian, a staraniem byłego proboszcza ks. Kroczewskiego. Na tym cmentarzu jest murowana przedpogrzebowa kaplica, obecnie od dwóch lat gruntownie restaurująca się.

Kościół w Karnkowie konsekrowany był przez Ant. Luberadzkiego sufragana płockiego r. 1816, erekcyi zaś swojej na gruncie nie posiada. Odpustów jest tu siedem.;

Parafia Karnkowska liczy ludności katol dusz 2 862. Figura tej parafii jest nader niewygodna; kościół stoi wprawdzie w jej środku, lecz wyciągnione dwa ramiona poprzeczne po dwie mile mają odległości, gdy położone po półtorej wiorsty zaledwie.

Odbitka z Tygodnika Ilustrowanego z r. 1882. Nr 352

Kościół Parafialny w Karnkowie


 

Proboszczowie w Karnkowie

 

 1. X. Bronowski P. od roku 1748.

 2. X. Kościelewski Antoni od roku 1751

 3. X. Piszczatowski Krzysztof od roku1758

 4. X. Kisielewski Antoni od roku 1760

 5. X. Jutlikowski Andrzej od roku 1761

 6. X. Gębski Antoni od roku 1762

 7. X. Pruszkowski Baltazar od roku 1763

 8. X. Górski Jan od roku 1763

 9. X. Makowski Władysław od roku 1764

 10. X. Zakrzewski Mateusz od roku 1765

 11. X. Gilecki D. od roku 1765

 12. X. Jabłoński Wawrzyniec dod roku 1765

 13. X. Sadkowski Konrad od roku 1766

 14. X. Wardziński Alexy od roku 1768

 15. X. Kociołkowski D. od roku 1769

 16. X. Truszczyński Mateusz od roku 1774 (19X - 29 VIII 1785 pochowany w kościele w Karnkowie)

 17. X. Nowicki Kajetan od roku 1786

 18. X. Winnicki Józef od roku 1786

 19. X. Jasiński Win. od roku 1819

 20. X. Przybyszewski Jan od roku 1819

 21. X. Kossowski Jan. od roku 1823

 22. X. Kołakowski Michał od roku 1824

 23. X. Żmiejewski Szymon od roku 1826

 24. X. Kamieński Konstanty od roku 1832

 25. X. Zglinicki Jan od roku 1883 -1883

 26. X. Dubicz M. od roku 1834

 27. X. Lewandowski Jakub - 1836

 28. X. Rychlicki Ant. od roku 1854

 29. X. Tarnowski J. od roku 1856

 30. X. Śmiechowski K. od roku 1865

 31. X. Kroczewski Ferd. od roku 1872

 32. X. Bęcławski Wojc. od roku 1874

 33. X. Leonowicz Wł. od roku 1876 17VI do Ciechocinka koniec listy napisał Ks. Wł. Leonowicz Karnkowo 1882

 34. X. Stankiewicz Win. od roku 1886

 35. X. Ruszczyński J. 1894 - 1897

 36. X. Wdowiński Antoni 1897 - 1900

 37. X. Kruszewski Konstanty 1900 - 1906

 38. X. Suchcicki Wawrzyniec 1906 - 1911

 39. X. Wiśniewski Ludwik 1911 - 1923

 40. X. Żmijewski Albin 1923 - 1926

 41. X. Nowakowski Fr. 1926 - 1931 w międzyczasie przez jeden miesiąc był proboszczem Ks. Szczepański Wacław przyszedł z Krzywosądzy i poszedł do Chocenia

 42. X. Nowakowski Fr. za drugim powrotem 1931 - 1936 miał wikariusza ks. Bartczaka Stasia

 43. X. Dr Bielowski Józef do 22 VIII 1936

 44. X. Załuska Paweł 1936 - 1939 (19 VIII)

 45. X. Hącia Jan 1939 - 1955

 46. X. Wojtanowicz Józef 1954 - 1957

 47. X. Czypicki Bogdan 1957 - 1971

 48. X. Mateja Zenon 1971 - 1976

 49. X. Olejniczak Władysław 1976 - 1977

 50. X. Jasiński Stanislaw 1977 - 1979

 51. X. Tokarski Leszek 1979 - 1982

 52. X. Koczko Antoni 1982 - 1990

 53. X. Leszcz Bogumił 1990 - 1995

 54. X. Augustyniak Daniel 1995 - chwili obecnej


Do parafii należą miejscowości: Chlebowo, Chodorążek, Chodorążek Rumunki, Karnkowo, Karnkowskie Rumunki, Kolankowo, Piątki, Pokrzywnik, Wierzbick, Wierzbick Rumunki, Żuchowo, Żuchowo Rumunki.


Z parafii pochodzą: + Ks. Henryk Insadowski; Ks. Karol Napiórkowski; Ks. Tadeusz Lewandowski; ks. Stanisław Wenderlich; o. Jerzy Kwiatkowski OFM; + siostra Czesława Tadajewska CSSBVMI; + siostra Maria Tadajewska CSSBVMI; + siostra Helena Tadajewska CSSBVMI; + siostra Józefa (Róża) Tadajewska USJK

Galeria

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X