V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA  

15 maja 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

 

7:30 

 

+ X Józef Dusiński 

 

 

 

 

 

9:00 

 

+ Jacka Borkowskiego, Danielę i Pawła Zdunowskich, Klarę Załucką, Henrykę Gołębiewską /p9/Stanisława Jeziórskiego, Władysława i Antoninę Jaroszewskich, Józefę Sybilską, Antoniego i Teodozję Jeziórskich, Romana Jeziórskiego, Jana Grzywińskiego(p7), Stanisława i Annę Jabłońskich, Zofię i Stanisława Lewandowskich, Czesława i Zofię Olszewskich, 

 

 

11:30 

 

Za parafian  

 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

17:00 

 

Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca Karnkowo 

 

WTOREK 

 

17:00 

 

+ Jerzego Kwiatkowskiego (od Krajewskich p21) 

 

ŚRODA 

 

17:00 

 

+ Piotra Zglińskiego 3 r.śm. (od matki) 

 

CZWARTEK 

 

17:00 

 

+ Klarę Załucką (Hanią z dziećmi p8) 

 

PIĄTEK 

 

17:00 

 

+ Henrykę Gołębiewską (córka Maria z mężem p1) 

 

SOBOTA 

 

17:00 

 

+ Andrzeja Kwiatkowskiego (od żony z dziećmi) 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 

  

  

 

7:30 

 

+ Justynę Krajewską (od Kujawskich p6) 

 

 

 

9:00 

 

+ Jadwigę Matyasik, Józefa, Józefę i Romana Zglińskich, Kazimierza Rozena, Jana Grzywińskiego(p8) 

 

 

11:30 

 

Za parafian 

 

 

 

 

 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY           15 maja 2022 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.   

 

2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.  

 

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu. Będziemy o nią prosić na nabożeństwie majowym i w Koronce do Miłosierdzia Bożego. 

 

4. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie o godz.17:00 niedziela 8:45.  Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej.  

 

5. Sprawa cmentarza. Zakaż kostki koło grobu, ławeczek itp. Wykupiona na 20 lat tylko powierzchnia nagrobku. Musi być zezwolenie na piśmie. 

 

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości Bożych darów oraz opieki Maryi - Wspomożycielki Wiernych. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X